Overijssels Vechtdal
    Geert de Lange
VOOR STAATSBOSBEHEER
Inventariseren voor SBB
monitoren van vlindersoorten zoals de Sleedoornpage
Gegevens verzamelen betekent meer kennis
Meer kennis betekent beter beheren en soortenbehoud
Adderproject / Vipera vipera
MIJN VRIJWILLIGERSWERK
VRIJWILLIGERSWERK