Overijssels Vechtdal
    Geert de Lange
VOOR LANDSCHAP OVERIJSSEL OVERIJSSEL
voor Landschap Overijssel  zoeken naar de Grote Weerschijnvlinder in het Vechtdal en uiteindelijk gevonden met als gevolg dat er .....
een jaar later beheerwerk werd uitgevoerd voor deze vlinder,
om het leefgebied voor deze zeldzame soort te verbeteren.
Of in 2012 voor Landschap Overijssel, de Adder monitoren,
omdat er teveel van deze prachtige dieren worden doodgereden
MIJN VRIJWILLIGERSWERK
MIJN OMGEVING
HOME OMGEVING