Overijssels Vechtdal
    Geert de Lange
VOOR SOVON
Voor SOVON, wintergasten melden of broedvogels monitoren waarbij ik soms het geluk heb om bijzondere soorten tegen te komen.
Over-zomerende soorten melden zoals de Grote Zilverreiger, en in de winter bezig met de Watervogeltelling  ( Kleine Zwanen   foto: J.Poffers).
Klapekster in Stegeren         
Wespendief in Arriën
Home
MIJN VRIJWILLIGERSWERK
MIJN OMGEVING
HOME OMGEVING