Geert de Lange
ANDERE ACTIVITEITEN
PROJECTEN
FOTO’S
Overijssels Vechtdal
HOME
De natuur

Door de grote afwisseling en variatie,
kent het gebied van Vecht en Regge
een rijke flora en fauna.
Dat komt heel mooi naar voren in
Natura 2000 van het Min.van LNV,
waarin het Vecht-Regge gebied het enige landschap is in Nederland
die valt in de categorie
Rivierengebied en Hoge Zandgronden.
Een unieke combinatie wat haar zo bijzonder maakt.
Maar ook hier valt weer een andere opdeling te maken, want het riviergebied kent ook rivierklei.
Door de stuwwallen kent het ook hoge en lage delen, uiterwaarden en stuwwallen, rivier- en stuifduinen.
Natte en droge gebieden, moeras en stuifzanden.
Natte- en droge heidegebieden.
Neem daarbij de oude kleinschalige cultuurgronden met haar essen en houtwallen, de ruim 20 landgoederen met haar oude landschapsparken en prachtige lanen,
dan is het niet verbazingwekkend meer dat het een veelheid aan natuur oplevert in een gebied van ruim 42000 hectare.
Met rivier(tj)en(es) als de Vecht, Regge en Reest.
Waarbij de Vecht een stroomgebied heeft van ruim 4000km2, waarvan de helft in Nederland ligt, en het andere deel in Duitsland, waarbij ze
voor het overgrote deel van Overijssel zorgt voor waterberging en -afvoer.
Beekjes met mooie namen als de Bevert, Radewijkerbeek en de meest noordelijke bronbeek van ons land; de Wellebeek.
Met onze bergen, met namen als de Lemelerberg, Archemerberg en Besthmenerberg.

Een gebied om van te genieten en zuinig op te zijn.
Naar het leven in het Vechtwater is onderzoek gedaan in met name de vistrappen, waaruit bleek dat er een aantal landelijke zeldzame soorten voorkomen.
Zoals de wormen, Nais behningi en
Nais bretcheri, en nog een zeldzame soort
Steenvlieg, idem kokerjuffer en een watermijt. In 2007 en 2011 is tot slot ook
de zeer zeldzame Kwabaal gevangen, door
de beide waterschappen.
Door natuurontwikkeling zijn er kansen voor nieuwe soorten zoals:
Otter ( in 2011 waargenomen ! )
Bever ( in 2014 waargenomen ! )
Zwarte Wouw
Zwarte Ooievaar
en misschien zelfs het Edelhert
de fauna
flora in het Vechtdal
nieuwe soorten
Zwolse Anjer
Kievitsbloem
Lange Ereprijs
Moeraskartelblad
Veenbloembies
Bergnachtorchis
Grote Wolfsklauw
Jeneverbes
Kraaiheide
Besthmen
MIJN OMGEVING
SCHILDERIJEN
CONTACT