•  Steden en dorpen

•  Omgeving

•  Boerderijen

•  Landgoederen

•  Natuur
    Geert de Lange
Overijssels Vechtdal
HOME
Mijn omgeving

Het gebied van de Vecht kent een rivierdal, stuwwallen, grote bosgebieden, heide en vennen, landgoederen, oude cultuurlandschappen en open graslandgebieden.
In West-Europees opzicht, zijn de rivierduinen met Zwolse Anjer en graslanden met Kievitsbloemen zeer bijzonder. Langs de rivier komen
vele zijarmen/meanders voor met drijftillen, riet
en zeggemoerassen en broekbossen.
Door de grote variatie in het gebied en de samenhang met de grote natuurgebieden in de omgeving van het rivierdal zijn
de flora- en faunawaarden  (foto’s)
in het Vechtgebied hoog
( citaat uit Natuurgebiedsplan Overijssel, sep.2006 )

Het Vechtdal biedt één van de mooiste landschappen van Nederland.
Op sommige plekken lijkt de klok eeuwen te hebben stilgestaan
( citaat Atelier Overijssel )

“Er is volgens mij geen mooiere plek ter wereld om te genieten van de rust, het bos en de geborgenheid”.
( citaat van Jeroen Krabbe in Editie Vechtdal, 2006 )
Wat is er allemaal te doen?
Foto’s van het Vechtdal
Nieuws
Eerder Achterbroek
De Reest
VRIJWILLIGERSWERK
SCHILDERIJEN
CONTACT
LINKS